چند درصد درآمدمان را پس‌انداز کنیم؟

چند درصد درآمدمان را پس‌انداز کنیم؟

پس‌انداز ۱۰ درصدی در نقطه شروع یک هدف واقع‌گرایانه خواهد بود که هر فردی قادر خواهد بود به آن برسد. نرخ پس‌انداز ۱۰ درصدی برای تضمین آینده مالی شما کافی نخواهد بود، ولی همیشه اولین گام سخت‌ترین گام است.

چند درصد درآمدمان را پس‌انداز کنیم؟

(image)

پس‌انداز ۱۰ درصدی در نقطه شروع یک هدف واقع‌گرایانه خواهد بود که هر فردی قادر خواهد بود به آن برسد. نرخ پس‌انداز ۱۰ درصدی برای تضمین آینده مالی شما کافی نخواهد بود، ولی همیشه اولین گام سخت‌ترین گام است.
چند درصد درآمدمان را پس‌انداز کنیم؟

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای دیجیتال