چمران: باید مدیریت یکپارچه شهری عملی شود

چمران: باید مدیریت یکپارچه شهری عملی شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضروری است مدیریت یکپارچه شهری ، عملی و از حالت کنونی خارج شود.

چمران: باید مدیریت یکپارچه شهری عملی شود

(image)

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضروری است مدیریت یکپارچه شهری ، عملی و از حالت کنونی خارج شود.
چمران: باید مدیریت یکپارچه شهری عملی شود

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبرگزاری اصفحان