چرا پوتین ترکیب مدیران دولتی را تغییر داد؟

چرا پوتین ترکیب مدیران دولتی را تغییر داد؟

رئیس‌جمهور روسیه در روزهای اخیر تغییرات گسترده‌ای در ترکیب مدیران میانی و فرمانداران مناطق مختلف این کشور اعمال کرده است.

چرا پوتین ترکیب مدیران دولتی را تغییر داد؟

(image)

رئیس‌جمهور روسیه در روزهای اخیر تغییرات گسترده‌ای در ترکیب مدیران میانی و فرمانداران مناطق مختلف این کشور اعمال کرده است.
چرا پوتین ترکیب مدیران دولتی را تغییر داد؟

مرجع توریسم