چرا دولت ناگزیر از اجرای «اقتصاد مقاومتی» است؟/ روایتی از سالی که نکوست!

تنها گریزگاه اقتصاد ملی، تکیه به توان مردم و پشتیبانی از تولید داخلی است، یعنی همان نسخه‌ شفابخشی که رهبر معظم انقلاب داهیانه با عنوان «اقتصاد مقاومتی» معرفی می‌کنند.