چرا در تلویزیون عزمی جدی برای ساخت سریال درباره ایدز وجود ندارد؟

چرا در تلویزیون عزمی جدی برای ساخت سریال درباره ایدز وجود ندارد؟

همایون ارشادی بازیگر بین المللی سینمای ایران مصلحت اندیشی مدیران و ایجاد خط قرمزهای بیهوده را مهمترین دلیل کم‌کاری سینما و تلویزیونی درباره اچ.آی.وی و بیماران آن می داند.

چرا در تلویزیون عزمی جدی برای ساخت سریال درباره ایدز وجود ندارد؟

(image)

همایون ارشادی بازیگر بین المللی سینمای ایران مصلحت اندیشی مدیران و ایجاد خط قرمزهای بیهوده را مهمترین دلیل کم‌کاری سینما و تلویزیونی درباره اچ.آی.وی و بیماران آن می داند.
چرا در تلویزیون عزمی جدی برای ساخت سریال درباره ایدز وجود ندارد؟

اخبار دنیای دیجیتال