چرا برخی کودکان کم حرف می‌زنند؟

چرا برخی کودکان کم حرف می‌زنند؟

وقتی کودک نمی‌تواند رفتار مخرب خود را کنترل کند گاهی سکوت ارادی را جایگزین رفتار می‌کند.

چرا برخی کودکان کم حرف می‌زنند؟

(image)

وقتی کودک نمی‌تواند رفتار مخرب خود را کنترل کند گاهی سکوت ارادی را جایگزین رفتار می‌کند.
چرا برخی کودکان کم حرف می‌زنند؟

خرید بک لینک

car