چرا امام زمان(عج) سال‌ها قبل از ظهور متولد شدند

چرا امام زمان(عج) سال‌ها قبل از ظهور متولد شدند

آثار و برکات وجود امام زمان(عج) بیش از آن است که در ظرف ادراک ما بگنجد. اصلاح عالم و اقامه عدل و قسط روی کره زمین، یکی از شئون آن حضرت مهدی(عج) است، نه اینکه شأن منحصرش باشد.

چرا امام زمان(عج) سال‌ها قبل از ظهور متولد شدند

(image)

آثار و برکات وجود امام زمان(عج) بیش از آن است که در ظرف ادراک ما بگنجد. اصلاح عالم و اقامه عدل و قسط روی کره زمین، یکی از شئون آن حضرت مهدی(عج) است، نه اینکه شأن منحصرش باشد.
چرا امام زمان(عج) سال‌ها قبل از ظهور متولد شدند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

wolrd press news