چرا آمریکا به ترکیه اف ۳۵ می دهد ولی به عربستان و اعراب دیگر نه؟!

چرا آمریکا به ترکیه اف ۳۵ می دهد ولی به عربستان و اعراب دیگر نه؟!

عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای اقدام علیه تهدید موشکی ایران تقاضای جنگنده اف- ۳۵ را داشته اند که با مخالفت اوباما روبه رو شده است.

چرا آمریکا به ترکیه اف ۳۵ می دهد ولی به عربستان و اعراب دیگر نه؟!

(image)

عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای اقدام علیه تهدید موشکی ایران تقاضای جنگنده اف- ۳۵ را داشته اند که با مخالفت اوباما روبه رو شده است.
چرا آمریکا به ترکیه اف ۳۵ می دهد ولی به عربستان و اعراب دیگر نه؟!

آپدیت نود 32 ورژن 6

موزیک سرا