پیگیر پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی هستیم

پیگیر پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد توجه به کیفیت آموزش و پیگیری برای اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی را از مهمترین برنامه‌های معاونت آموزشی دانشگاه در سال جاری دانست.

پیگیر پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی هستیم

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد توجه به کیفیت آموزش و پیگیری برای اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی را از مهمترین برنامه‌های معاونت آموزشی دانشگاه در سال جاری دانست.
پیگیر پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلات تکمیلی هستیم

اس ام اس جدید