پیگیری جدی برای حمایت قضایی از محیط‌بانان

پیگیری جدی برای حمایت قضایی از محیط‌بانان

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: حمایت قضائی، معیشتی و درمانی محیط‌بانان کشور به طور جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود.

پیگیری جدی برای حمایت قضایی از محیط‌بانان

(image)

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: حمایت قضائی، معیشتی و درمانی محیط‌بانان کشور به طور جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود.
پیگیری جدی برای حمایت قضایی از محیط‌بانان

ساخت بنر