پیکان ۱-۱ صبای قم/ هتریک تساوی ها در هفته دوم

پیکان ۱-۱ صبای قم/ هتریک تساوی ها در هفته دوم

دیدار تیم‌های پیکان و صبای قم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

پیکان ۱-۱ صبای قم/ هتریک تساوی ها در هفته دوم

(image)

دیدار تیم‌های پیکان و صبای قم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
پیکان ۱-۱ صبای قم/ هتریک تساوی ها در هفته دوم

عکس