پیش‌بینی گرد و خاک برای استان‌های غربی و مرکزی کشور

پیش‌بینی گرد و خاک برای استان‌های غربی و مرکزی کشور

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: با تشکیل توده گرد وخاک بر روی کشور عراق و به سبب انتقال آن به جنوب غرب و غرب کشور، این مناطق تا صبح پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت، غبارآلود پیش بینی می‌شود.

پیش‌بینی گرد و خاک برای استان‌های غربی و مرکزی کشور

(image)

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: با تشکیل توده گرد وخاک بر روی کشور عراق و به سبب انتقال آن به جنوب غرب و غرب کشور، این مناطق تا صبح پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت، غبارآلود پیش بینی می‌شود.
پیش‌بینی گرد و خاک برای استان‌های غربی و مرکزی کشور

خرید بک لینک

خرم خبر