پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری انتظامی است/ آمار اشاعه مواد مخدر نگران کننده است

پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری انتظامی است/ آمار اشاعه مواد مخدر نگران کننده است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: آمار اشاعه و گسترش مواد مخدر در کشور نگران کننده است و ما با تمامی مبادی و افرادی که در گسترش و اشاعه مواد مخدر دست دارند مقابله و برخورد می کنیم.

پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری انتظامی است/ آمار اشاعه مواد مخدر نگران کننده است

(image)

فرمانده نیروی انتظامی گفت: آمار اشاعه و گسترش مواد مخدر در کشور نگران کننده است و ما با تمامی مبادی و افرادی که در گسترش و اشاعه مواد مخدر دست دارند مقابله و برخورد می کنیم.
پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری انتظامی است/ آمار اشاعه مواد مخدر نگران کننده است

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای دیجیتال