پیشنهاد راه اندازی بازار آب!

پیشنهاد راه اندازی بازار آب!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت واقعی آب باعث می شود کشاورزان نسبت به تولید محصولات با بازدهی پایین اقدام نکنند؛ بنابراین باید در برنامه ششم توسعه راه اندازی بازار آب پیش بینی شود.

پیشنهاد راه اندازی بازار آب!

(image)

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت واقعی آب باعث می شود کشاورزان نسبت به تولید محصولات با بازدهی پایین اقدام نکنند؛ بنابراین باید در برنامه ششم توسعه راه اندازی بازار آب پیش بینی شود.
پیشنهاد راه اندازی بازار آب!

فروش بک لینک قوی

اتومبیل