پیشنهاد اردوغان به مسکو، تهران و پکن/ حذف دلار در معاملات تجاری

پیشنهاد اردوغان به مسکو، تهران و پکن/ حذف دلار در معاملات تجاری

رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد داده است آنکارا، مسکو، تهران و پکن در معاملات تجاری با یکدیگر از دلار استفاده نکنند.

پیشنهاد اردوغان به مسکو، تهران و پکن/ حذف دلار در معاملات تجاری

(image)

رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد داده است آنکارا، مسکو، تهران و پکن در معاملات تجاری با یکدیگر از دلار استفاده نکنند.
پیشنهاد اردوغان به مسکو، تهران و پکن/ حذف دلار در معاملات تجاری