پیشروی نیروهای عراقی به مرکز فلوجه/ هلاکت ۷۵ داعشی

پیشروی نیروهای عراقی به مرکز فلوجه/ هلاکت ۷۵ داعشی

هلاکت ۷۵ داعشی در فلوجه و پیشروی عراقی ها در محورهای مختلف جبهه نبرد با داعش در فلوجه از آخرین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.

پیشروی نیروهای عراقی به مرکز فلوجه/ هلاکت ۷۵ داعشی

(image)

هلاکت ۷۵ داعشی در فلوجه و پیشروی عراقی ها در محورهای مختلف جبهه نبرد با داعش در فلوجه از آخرین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.
پیشروی نیروهای عراقی به مرکز فلوجه/ هلاکت ۷۵ داعشی

ganool review