پیشروی ارتش سوریه در شمال لاذقیه

پیشروی ارتش سوریه در شمال لاذقیه

ارتش سوریه با کمک نیروهای هم پیمانش مناطق شیرالنمر، النمر و برج الحیاه در حومه شمالی لاذقیه را آزاد کرد.

پیشروی ارتش سوریه در شمال لاذقیه

(image)

ارتش سوریه با کمک نیروهای هم پیمانش مناطق شیرالنمر، النمر و برج الحیاه در حومه شمالی لاذقیه را آزاد کرد.
پیشروی ارتش سوریه در شمال لاذقیه

دانلود سریال و آهنگ