پیشروی ارتش سوریه به سمت پایتخت داعش

پیشروی ارتش سوریه به سمت پایتخت داعش

سایت المصدر در خبری مدعی شدکه ارتش سوریه با حمایت جنگنده های روسی قصد دارد تا از طریق شرق حما به سوی استان رقه پیشروی کرده و وارد جنگ با داعش در این مناطق شود.

پیشروی ارتش سوریه به سمت پایتخت داعش

(image)

سایت المصدر در خبری مدعی شدکه ارتش سوریه با حمایت جنگنده های روسی قصد دارد تا از طریق شرق حما به سوی استان رقه پیشروی کرده و وارد جنگ با داعش در این مناطق شود.
پیشروی ارتش سوریه به سمت پایتخت داعش

car