پیشتازی کلینتون در انتخابات آمریکا

پیشتازی کلینتون در انتخابات آمریکا

محبوبیت کلینتون با رشد چهار درصدی به ۴۶ درصد رسیده و ترامپ تنها موفق به کسب آرای ۳۹ درصد شرکت کنندگان شده است.

پیشتازی کلینتون در انتخابات آمریکا

(image)

محبوبیت کلینتون با رشد چهار درصدی به ۴۶ درصد رسیده و ترامپ تنها موفق به کسب آرای ۳۹ درصد شرکت کنندگان شده است.
پیشتازی کلینتون در انتخابات آمریکا

دانلود فیلم خارجی