پیروزی پرگل ایران مقابل تیم منتخب زیر ۲۱ ساله های سری ب ایتالیا

پیروزی پرگل ایران مقابل تیم منتخب زیر ۲۱ ساله های سری ب ایتالیا

تیم ملی ایران در دومین بازی خود در اردوی تدارکاتی ایتالیا به پیروزی رسید.

پیروزی پرگل ایران مقابل تیم منتخب زیر ۲۱ ساله های سری ب ایتالیا

(image)

تیم ملی ایران در دومین بازی خود در اردوی تدارکاتی ایتالیا به پیروزی رسید.
پیروزی پرگل ایران مقابل تیم منتخب زیر ۲۱ ساله های سری ب ایتالیا

دانلود سرا