پیروزی نوشاد عالمیان و حذف نیما عالمیان

پیروزی نوشاد عالمیان و حذف نیما عالمیان

نماینده تنیس روی میز کشورمان در مرحله سوم جدول مقدماتی تور جهانی کره‌جنوبی مقابل حریف برزیلی به برتری رسید.

پیروزی نوشاد عالمیان و حذف نیما عالمیان

(image)

نماینده تنیس روی میز کشورمان در مرحله سوم جدول مقدماتی تور جهانی کره‌جنوبی مقابل حریف برزیلی به برتری رسید.
پیروزی نوشاد عالمیان و حذف نیما عالمیان

تکنولوژی جدید