پیرمرد ۸۳ ساله ۱۴۱ کیلومتر دوید

یک دونده ۸۳ ساله و طبیعت دوست استان فارس مسافت ۱۴۱ کیلومتری شیراز تا دریاچه پریشان در شهرستان کازرون را با هدف ترویج حفظ محیط زیست دوید.