پیام تسلیت معاون رییس جمهوری و نماینده مجلس برای درگذشت گلچین

پیام تسلیت معاون رییس جمهوری و نماینده مجلس برای درگذشت گلچین
محمدباقر نوبخت و علی نوبخت در پیامی درگذشت نادر گلچین خواننده فقید موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت معاون رییس جمهوری و نماینده مجلس برای درگذشت گلچین

محمدباقر نوبخت و علی نوبخت در پیامی درگذشت نادر گلچین خواننده فقید موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.
پیام تسلیت معاون رییس جمهوری و نماینده مجلس برای درگذشت گلچین