پیام تسلیت ستاری به مناسبت درگذشت دکتر علیمرادی

پیام تسلیت ستاری به مناسبت درگذشت دکتر علیمرادی
سیناپرس: معاون علمی وفناوری رییس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان طی پیامی درگذشت دکترسروش علیمرادی را تسلیت گفت.

پیام تسلیت ستاری به مناسبت درگذشت دکتر علیمرادی

سیناپرس: معاون علمی وفناوری رییس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان طی پیامی درگذشت دکترسروش علیمرادی را تسلیت گفت.
پیام تسلیت ستاری به مناسبت درگذشت دکتر علیمرادی

دانلود موزیک