پیام تبریک وزارت ورزش برای قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در کاپ آسیا

پیام تبریک وزارت ورزش برای قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در کاپ آسیا

وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در رقابت های کاپ آسیا را تبریک گفت.

پیام تبریک وزارت ورزش برای قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در کاپ آسیا

(image)

وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در رقابت های کاپ آسیا را تبریک گفت.
پیام تبریک وزارت ورزش برای قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در کاپ آسیا

آلرژی و تغذیه

روزنامه قانون