پیام تبریک ظریف به مناسبت شانزدهمین سالگرد آزادی جنوب لبنان

پیام تبریک ظریف به مناسبت شانزدهمین سالگرد آزادی جنوب لبنان

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه شانزدهمین سالگرد پیروزی مردم لبنان در آزاد سازی جنوب این کشور از اشغال رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.

پیام تبریک ظریف به مناسبت شانزدهمین سالگرد آزادی جنوب لبنان

(image)

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه شانزدهمین سالگرد پیروزی مردم لبنان در آزاد سازی جنوب این کشور از اشغال رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.
پیام تبریک ظریف به مناسبت شانزدهمین سالگرد آزادی جنوب لبنان

فیلم سریال آهنگ