پیام ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما

پیام ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما

حجت الله ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما پیامی منتشر کرد.

پیام ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما

(image)

حجت الله ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما پیامی منتشر کرد.
پیام ایوبی در پی انتصاب مدیرعامل جدید خانه سینما

فستیوال فیلم