پلیس آمریکا ۵۵۰۰۰ شهروند را در یک سال کشته یا زخمی کرده

پلیس آمریکا ۵۵۰۰۰ شهروند را در یک سال کشته یا زخمی کرده

براساس مطالعات جدید، بیش از ۵۵ هزار آمریکایی ظرف یک سال توسط پلیس این کشور کشته یا زخمی شده‌اند که اکثر این موارد در پی جراحت‌های مرگبار سلاح‌ گرم یا استفاده بیش‌ از حد از شوکر بده است.

پلیس آمریکا ۵۵۰۰۰ شهروند را در یک سال کشته یا زخمی کرده

(image)

براساس مطالعات جدید، بیش از ۵۵ هزار آمریکایی ظرف یک سال توسط پلیس این کشور کشته یا زخمی شده‌اند که اکثر این موارد در پی جراحت‌های مرگبار سلاح‌ گرم یا استفاده بیش‌ از حد از شوکر بده است.
پلیس آمریکا ۵۵۰۰۰ شهروند را در یک سال کشته یا زخمی کرده

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی