پشت پرده جدید از بازگشت جنجالی طارمی از ترکیه فاش شد

پشت پرده جدید از بازگشت جنجالی طارمی از ترکیه فاش شد

بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس بهترین اتفاق ممکن برای این تیم بود به خصوص که پرسپولیس هنوز مهره دلخواه خود را در نوک خط حمله جذب نکرده بود.

پشت پرده جدید از بازگشت جنجالی طارمی از ترکیه فاش شد

(image)

بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس بهترین اتفاق ممکن برای این تیم بود به خصوص که پرسپولیس هنوز مهره دلخواه خود را در نوک خط حمله جذب نکرده بود.
پشت پرده جدید از بازگشت جنجالی طارمی از ترکیه فاش شد

شهر خبر