پشت پرده تلاش‌های «شجریان» برای بازپخش «ربنا» چیست؟/ وقتی استاد به انتهای خط می‌رسد

پشت پرده تلاش‌های «شجریان» برای بازپخش «ربنا» چیست؟/ وقتی استاد به انتهای خط می‌رسد

همین که نام «شجریان» بر سر زبان‌ها افتاد خودش را باخت، مردمش را فراموش کرد، سیاسی‌باز شد و حتی از موسیقی شنیدنی‌اش هم دیگر خبری نبود، اما ماجرای رفتارهای ضد و نقیض «شجریان» در همه این سال‌ها چیست؟

پشت پرده تلاش‌های «شجریان» برای بازپخش «ربنا» چیست؟/ وقتی استاد به انتهای خط می‌رسد

(image)

همین که نام «شجریان» بر سر زبان‌ها افتاد خودش را باخت، مردمش را فراموش کرد، سیاسی‌باز شد و حتی از موسیقی شنیدنی‌اش هم دیگر خبری نبود، اما ماجرای رفتارهای ضد و نقیض «شجریان» در همه این سال‌ها چیست؟
پشت پرده تلاش‌های «شجریان» برای بازپخش «ربنا» چیست؟/ وقتی استاد به انتهای خط می‌رسد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی