پشت‌پرده عزل و نصب‌های اتوبوسی استاندار چیست؟/ داسداران مشغول کارند!

پشت‌پرده عزل و نصب‌های اتوبوسی استاندار چیست؟/ داسداران مشغول کارند!

رستگاری دولت تدبیر در جنوبی‌ترین خراسان ایران، در دوری کردنِ ازگروهک‌های به اصطلاح حامی دولت است. دوستی آنان با روحانی، مثل دوستی خرس‌خاله‌ها است.

پشت‌پرده عزل و نصب‌های اتوبوسی استاندار چیست؟/ داسداران مشغول کارند!

(image)

رستگاری دولت تدبیر در جنوبی‌ترین خراسان ایران، در دوری کردنِ ازگروهک‌های به اصطلاح حامی دولت است. دوستی آنان با روحانی، مثل دوستی خرس‌خاله‌ها است.
پشت‌پرده عزل و نصب‌های اتوبوسی استاندار چیست؟/ داسداران مشغول کارند!

خرید بک لینک قوی

بازی