پشت‌پرده حمله روزنامه اصلاح‌طلب به جلیلی

پشت‌پرده حمله روزنامه اصلاح‌طلب به جلیلی

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد روز چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تیتر اول خود را به یک دروغ بزرگ اختصاص داد.

پشت‌پرده حمله روزنامه اصلاح‌طلب به جلیلی

(image)

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد روز چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تیتر اول خود را به یک دروغ بزرگ اختصاص داد.
پشت‌پرده حمله روزنامه اصلاح‌طلب به جلیلی

سیستم اطلاع رسانی