پست عمو پورنگ برای شهید حاجی‌‌حسنی/ خوشا بحالت که یادت با آیه‌های خدا آمیخته است

پست عمو پورنگ برای شهید حاجی‌‌حسنی/ خوشا بحالت که یادت با آیه‌های خدا آمیخته است

داریوش فرضیائی(عمو پورنگ) در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از «محسن حاجی‌حسنی» یادی از این قاری شهید کرده است.

پست عمو پورنگ برای شهید حاجی‌‌حسنی/ خوشا بحالت که یادت با آیه‌های خدا آمیخته است

(image)

داریوش فرضیائی(عمو پورنگ) در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از «محسن حاجی‌حسنی» یادی از این قاری شهید کرده است.
پست عمو پورنگ برای شهید حاجی‌‌حسنی/ خوشا بحالت که یادت با آیه‌های خدا آمیخته است

خرید رنک گوگل

پرشین موزیک