پروازهای بین‌المللی فرودگاه اربیل از جمعه شب معلق می‌شود

پروازهای بین‌المللی فرودگاه اربیل از جمعه شب معلق می‌شود
مدیر فرودگاه اربیل از تعلیق پروازهای بین‌المللی این فرودگاه از جمعه شب آینده خبر داد.

پروازهای بین‌المللی فرودگاه اربیل از جمعه شب معلق می‌شود

مدیر فرودگاه اربیل از تعلیق پروازهای بین‌المللی این فرودگاه از جمعه شب آینده خبر داد.
پروازهای بین‌المللی فرودگاه اربیل از جمعه شب معلق می‌شود