پرداخت هزینه‌های سفر اربعین فقط از طریق سامانه سماح

پرداخت هزینه‌های سفر اربعین فقط از طریق سامانه سماح
مدیرکل عتبات سامزمان حج و زیارت گفت: زائران اربعین باید تمام هزینه‌های سفر را از طریق سامانه سماح پرداخت کنند.

پرداخت هزینه‌های سفر اربعین فقط از طریق سامانه سماح

مدیرکل عتبات سامزمان حج و زیارت گفت: زائران اربعین باید تمام هزینه‌های سفر را از طریق سامانه سماح پرداخت کنند.
پرداخت هزینه‌های سفر اربعین فقط از طریق سامانه سماح