پرتاب گاز اشک آور به سوی مهاجران سوری و عراقی در مرز مقدونیه/حضور ده هزار نفر در اردوگاه‌ ۲۵۰۰ نفری

صدها مهاجر و آواره سوری و عراقی در حالی‌که سعی داشتند با عبور از موانع در مرز یونان با مقدونیه وارد این کشور شوند با پرتاب گاز اشک آور پلیس مرزی مقدونیه مواجه شدند.