پذیرش دانشجو در ۸ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پذیرش دانشجو در ۸ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از افزایش رشته‌های تحصیلی این دانشگاه خبرداد و گفت: رشته دستیاری جراحی عمومی، PHT پرستاری ، PHT پژوهشی و در مقطع کارشناسی نورولوژی(داخلی مغز و اعصاب)، پزشکی خانواده، عفونی و در مقطع کاردانی زنان و پروتز دندان به رشته‌های تحصیلی این دانشگاه افزوده خواهد شد.

پذیرش دانشجو در ۸ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از افزایش رشته‌های تحصیلی این دانشگاه خبرداد و گفت: رشته دستیاری جراحی عمومی، PHT پرستاری ، PHT پژوهشی و در مقطع کارشناسی نورولوژی(داخلی مغز و اعصاب)، پزشکی خانواده، عفونی و در مقطع کاردانی زنان و پروتز دندان به رشته‌های تحصیلی این دانشگاه افزوده خواهد شد.
پذیرش دانشجو در ۸ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خرید بک لینک قوی

ترانه