پخش سخنرانی رهبر مخالفان ترکیه برای اولین بار از تلویزیون

پخش سخنرانی رهبر مخالفان ترکیه برای اولین بار از تلویزیون

دهها هزار نفر از تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول، روز یکشنبه کودتای نافرجام در این کشور را محکوم کردند.

پخش سخنرانی رهبر مخالفان ترکیه برای اولین بار از تلویزیون

(image)

دهها هزار نفر از تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول، روز یکشنبه کودتای نافرجام در این کشور را محکوم کردند.
پخش سخنرانی رهبر مخالفان ترکیه برای اولین بار از تلویزیون

خرید لینک

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی