پخش دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری از شبکه یک

پخش دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری از شبکه یک

شبکه یک سیما امشب مشروح دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری را پخش می‌کند.

پخش دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری از شبکه یک

(image)

شبکه یک سیما امشب مشروح دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری را پخش می‌کند.
پخش دیدار اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبری از شبکه یک

خبر جدید