پتکوویچ: موفق شدیم بهتر احساسات خود را بروز دهیم

پتکوویچ: موفق شدیم بهتر احساسات خود را بروز دهیم

سرمربی تیم فوتبال سوئیس گفت: موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و می‌توانستیم به آلبانی گل بزنیم.

پتکوویچ: موفق شدیم بهتر احساسات خود را بروز دهیم

(image)

سرمربی تیم فوتبال سوئیس گفت: موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و می‌توانستیم به آلبانی گل بزنیم.
پتکوویچ: موفق شدیم بهتر احساسات خود را بروز دهیم

میهن دانلود