پای ترکیه هم بعد چین به ایران باز شد

پای ترکیه هم بعد چین به ایران باز شد

قرارداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک شرکت ترکیه‌ای با پیگیری‌های وزارت نیرو در آستانه تایید نهایی مراجع قانونی کشور و اجرایی شدن قرار دارد، اقدامی که کاملا هماهنگ با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندی‌های داخلی است.

پای ترکیه هم بعد چین به ایران باز شد

(image)

قرارداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک شرکت ترکیه‌ای با پیگیری‌های وزارت نیرو در آستانه تایید نهایی مراجع قانونی کشور و اجرایی شدن قرار دارد، اقدامی که کاملا هماهنگ با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندی‌های داخلی است.
پای ترکیه هم بعد چین به ایران باز شد

شهر خبر