پایان سفر ۶ روزه وزیر خارجه به غرب آفریقا/ ظریف به تهران بازگشت

پایان سفر ۶ روزه وزیر خارجه به غرب آفریقا/ ظریف به تهران بازگشت

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفری شش روزه به غرب آفریقا، صبح روز جمعه به تهران بازگشت.

پایان سفر ۶ روزه وزیر خارجه به غرب آفریقا/ ظریف به تهران بازگشت

(image)

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفری شش روزه به غرب آفریقا، صبح روز جمعه به تهران بازگشت.
پایان سفر ۶ روزه وزیر خارجه به غرب آفریقا/ ظریف به تهران بازگشت

کانون نماز