پایان درگیری در بلداجی با ۳۰ زخمی

پایان درگیری در بلداجی با ۳۰ زخمی

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر آرامش در بلداجی حاکم است و درگیری‌های صورت گرفته امری موقتی بود.

پایان درگیری در بلداجی با ۳۰ زخمی

(image)

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر آرامش در بلداجی حاکم است و درگیری‌های صورت گرفته امری موقتی بود.
پایان درگیری در بلداجی با ۳۰ زخمی

فیلم سریال آهنگ