پاپ فرانسیس: گفتگو تنها راه دستیابی به صلح درسوریه است

پاپ فرانسیس: گفتگو تنها راه دستیابی به صلح درسوریه است

وی از طرف های درگیر خواست آتش بس را درسوریه محترم شمارند.

پاپ فرانسیس: گفتگو تنها راه دستیابی به صلح درسوریه است

(image)

وی از طرف های درگیر خواست آتش بس را درسوریه محترم شمارند.
پاپ فرانسیس: گفتگو تنها راه دستیابی به صلح درسوریه است

آپدیت نود 32 یوزر و پسورد

میهن دانلود