پانسمان بیماران پروانه ای از اوایل مرداد رایگان تامین می شود

پانسمان بیماران پروانه ای از اوایل مرداد رایگان تامین می شود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت از اوایل مرداد پانسمان های افراد مبتلا به بیماران پوستی «EB» را که به بیماران پروانه ای معروف هستند، به صورت رایگان تامین می کند.

پانسمان بیماران پروانه ای از اوایل مرداد رایگان تامین می شود

(image)

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت از اوایل مرداد پانسمان های افراد مبتلا به بیماران پوستی «EB» را که به بیماران پروانه ای معروف هستند، به صورت رایگان تامین می کند.
پانسمان بیماران پروانه ای از اوایل مرداد رایگان تامین می شود

ساخت بنر