پاسخ کوبنده  نامزد پست نخست وزیری سوریه به مجری الجزیره

پاسخ کوبنده  نامزد پست نخست وزیری سوریه به مجری الجزیره

“فارس الشهابی” نامزد پست نخست وزیری سوریه در فیسبوک به اتهام‌های وارده از سوی “فیصل قاسم” مجری جنجالی شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پاسخ داد.

پاسخ کوبنده  نامزد پست نخست وزیری سوریه به مجری الجزیره

(image)

“فارس الشهابی” نامزد پست نخست وزیری سوریه در فیسبوک به اتهام‌های وارده از سوی “فیصل قاسم” مجری جنجالی شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پاسخ داد.
پاسخ کوبنده  نامزد پست نخست وزیری سوریه به مجری الجزیره

دانلود سریال و آهنگ