پاسخ کوبنده ارتش یمن به متجاوزان/ انهدام اتاق عملیات متجاوزان با موشک بالستیک

پاسخ کوبنده ارتش یمن به متجاوزان/ انهدام اتاق عملیات متجاوزان با موشک بالستیک

در پی حمله موشکی ارتش یمن به تجمع مزدوران و متجاوزان که در پاسخ به تداوم حملات نظامی عربستان به این کشور صورت گرفت، ۱۷۹ مزدور و متجاوز به هلاکت رسیدند.

پاسخ کوبنده ارتش یمن به متجاوزان/ انهدام اتاق عملیات متجاوزان با موشک بالستیک

(image)

در پی حمله موشکی ارتش یمن به تجمع مزدوران و متجاوزان که در پاسخ به تداوم حملات نظامی عربستان به این کشور صورت گرفت، ۱۷۹ مزدور و متجاوز به هلاکت رسیدند.
پاسخ کوبنده ارتش یمن به متجاوزان/ انهدام اتاق عملیات متجاوزان با موشک بالستیک

کانون نماز