پاسخ شهادت شهید بدرالدین در زمان مناسب داده خواهد شد

پاسخ شهادت شهید بدرالدین در زمان مناسب داده خواهد شد

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با اشاره به شهادت شهید سیدمصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی‌رتبه حزب‌الله گفت: رژیم صهیونیستی در زمان مناسب و به شکل مقتضی پاسخ این کار را دریافت می‌کند.

پاسخ شهادت شهید بدرالدین در زمان مناسب داده خواهد شد

(image)

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با اشاره به شهادت شهید سیدمصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی‌رتبه حزب‌الله گفت: رژیم صهیونیستی در زمان مناسب و به شکل مقتضی پاسخ این کار را دریافت می‌کند.
پاسخ شهادت شهید بدرالدین در زمان مناسب داده خواهد شد

خرید بک لینک

سپهر نیوز