پاسخگویی مراکز بهداشتی و مشاوره خوابگاه‌ها به سوالات دانشجویان

پاسخگویی مراکز بهداشتی و مشاوره خوابگاه‌ها به سوالات دانشجویان

مدیر کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در مورد هفته خوابگاه‌ها گفت: یک روز در این هفته، مراکز بهداشتی و مشاوره در خوابگاه‌ها به صورت پرسش و پاسخ، فعال می‌شوند.

پاسخگویی مراکز بهداشتی و مشاوره خوابگاه‌ها به سوالات دانشجویان

(image)

مدیر کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در مورد هفته خوابگاه‌ها گفت: یک روز در این هفته، مراکز بهداشتی و مشاوره در خوابگاه‌ها به صورت پرسش و پاسخ، فعال می‌شوند.
پاسخگویی مراکز بهداشتی و مشاوره خوابگاه‌ها به سوالات دانشجویان

بک لینک رنک 3

دانلود فیلم جدید