پارک علم و فناوری دانشگاه شریف از امسال آغاز به کار می‌کند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشبختانه سال ۹۴ توانستیم مجوز فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه را اخذ کنیم که سال گذشته تصویب شد و می خواهیم در سال ۹۵ فعالیت های آن را آغاز کنیم.